?

Log in

на выходных оказались в витебске. вдохновляющий город, я даже… - Интенсивное разрушение коры головного мозга.. [entries|archive|friends|userinfo]
Huper

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 31st, 2012|11:43 am]
Huper
[Tags|]
[Current Music |Plaistow]

на выходных оказались в витебске. вдохновляющий город, я даже поснимал немного на узкую пленку

(кадр специально для Вовы:)


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: henu3detb
2012-10-31 08:52 am (UTC)
Очень инстаграмно.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: verasiavka
2012-10-31 09:07 am (UTC)
Яблоки под снегом очень милы
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: julia_fox
2012-10-31 11:11 am (UTC)
першы кадр - зачароўвае! і дужа спадабаўся той, дзе снег, вада і, мабыць, шаша)

Edited at 2012-10-31 11:12 am (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: huper_by
2012-10-31 11:55 am (UTC)
снег, талая вода в канаве и стена)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: julia_fox
2012-10-31 12:02 pm (UTC)
вось я і вагалася, бо там быццам бы фарба ішла, але мой мозг - верыў у тое, што цэ роўная паверхня, і логіка прасоўвала - шашу))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: nailyacadaveria
2012-11-01 02:07 am (UTC)
Это ж моя родина !
(Reply) (Thread)